Termopane Veka – SWINGLINE

design atr?g?tor, cu forme rotunjite, cu propor?ii armonioase ?i garnituri de culoare gri
• extrem de u?or de între?inut datorit? suprafe?elor omogene ?i a muchiilor la nivel cu suprafa?a
• profil cu 5 camere, cu o adâncime general? de 70mm
• valori ridicate de etan?are termic? ?i fonic?, reducerea costurilor de înc?lzire, precum ?i a zgomotelor din exterior
• propriet??i optime de static? pentru o durat? de via?? îndelungat? ?i o valoare stabil?
• arm?turi din o?el, cu forme special concepute, pentru asigurarea unei stabilit??i sporite ?i elemente de feronerie antiefrac?ie
• un sistem unic pentru viitor

 

Descrierea profilului
• profil cu 5 camere, cu o adâncime general? de 70 mm
• grosimea peretelui 3 mm, conform RAL
• design atr?g?tor, cu forme rotunjite
• raza 15 mm
• decalate, semidecalate
• unghi de deschidere 131 mm
• arm?turi din o?el, conform specifica?iilor VEKA

Func?ionalitate
• ferestre normale, ferestre termoizolante, ferestre fonoizolante ?i de antiefractie, elemente glisante, u?i de balcon ?i teras?

Supravegherea calit??ii
• comunitatea pentru calitate în domeniul ferestrelor din fibre sintetice
• verificarea calit??ii, conform simbolului de calitate RAL pentru ferestrele din fibre sintetice

Sistemul de izolare
• izolare redus? circular? a cadrelor mascate ?i a cercevelelor
• profile de etan?are concepute în func?ie de sistemul utilizat ?i realizate din APTK, TPE sau silicon
• culoare standard: gri

Cerin?e fizice
• termoizolare conform prevederilor DIN 4108 ?i EnEV (Ordonan?a privind economisirea energiei)
• protec?ie antifonic? VDI 2719 SSK, SSK II pân? la V
protec?ie antiefrac?ie conform prevederilor DIN V ENV 1627–1630 pân? la clasa 2 de rezisten??

 


Domeniu de aplicare
• ferestre rotobasculante, ferestre rotative, ferestre basculante, ferestre cu travers? ?i • ferestre glisante, cu un singur canat sau cu mai multe canaturi, de sine st?t?toare sau cu posibilit??i de combinare, vitrarea realizându-se în conformitate cu prevederile DIN 18361
• sticl? izolant?, sticl? securizat?, sticl? fonoizolant?, sticl? special?
• prosuri interioare de sticl?, montate prin lipire, cu rol desp?r?itor

Modalit??i de vitrare
• geam: montare în mediu uscat a geamului
• profile de etan?are din APTK, TPE sau Silikon

Fal? pentru sticl?
• adâncimea de fixare: 24 mm
• grosimea geamului (pentru cadre mascate / cercevele) în combina?ie cu rame rotunjite: 24 mm
• grosimea geamului (pentru cadre mascate / cercevele) în combina?ie cu alte rame din oferta VEKA: 15– 42 mm

?prosuri de geam
• cu rol de separare: l??ime 85 mm
• f?r? rol de separare: 25 – 76 mm

Accesorii
• profile ata?abile
• dispozitive de l?rgire
• racorduri de glaf
• racorduri de perete
• cupl?ri
• sisteme suplimentare de consolidare
• aerisire
• mascare

Feronerie conform DIN 18357
• toate elementele utilizate sunt feronerii de marc?, fiind verificate din punct de vedere al calit??ii ?i sistemului
• mânerele pot fi utilizate individual

Coeficient de transfer termic valoare Uw al elementului ferestrei
– în func?ie de modul de vitrare
cu îmbinare pe margini la cald: pân? la 1,0 (W/m2K)
cu îmbinare pe margini din aluminiu: pân? la 1,1 (W/m2K)

Ferestrele tip SWINGLINE sunt agrementate tehnic în România prin INCERC de c?tre ministerul de resort ?i corespund recomand?rilor Asocia?iei Na?ionale a Produc?torilor de Ferestre din România.

Call Now Button